آقا انگیزه از کجا بیارم

آقا،انگیزه روازکجابیاریم؟

هیچی عزیزم،میری سرکوچه تون پیش اصغربقال،میگی اصغرآقا،2کیلوانگیزه به من میدی؟اونم باچوب دنبالت میکنه…یه سِِئوالایی میپرسین که آدم دیوونه میشه،انگیزه همراه هدفه(این که گفتی یعنی چه؟بالحن”برره ای”بخونین).اگه واقعاهدفتون رودوست داشته باشین وخوب ازش شناخت داشته باشین حتمامیدونین که هرچیزخوب رواگه غفلت کنین سریع میپیچوننش(یعنی فوراازتون کش میرن)

مثلااگه بدونین گوشی موبایلتون روسرکوچه روی یه ماشین،جاگذاشتین،(هنگامیکه این موضوع روفهمیدین توی خونه هستین)فورالباساتونومیپوشین ومثل یک دودنده حرفه ای به سمتش میدوین اگه دیربرسینبرش میدارن.تومکث نکردی،چون میدونستی ممکنه هرلحظه گوشیتوازدست بدی به این میگن انگیزه،یعنی بیخیال خواب وغذاو…شدی تاگوشیتوازت نگیرن.

هدف توهم،همچین شکلی داره،اگه معطل کنی سریع میپیچوننش.اگه به این موضوع فکرکنی که چندنفردوست دارن،عین توبه هدف توبرسن وزمانی روکه توداری استراحت میکنی واونادارن درس میخونن(پس ممکنه اوناسریعتربرسن)،اون استراحت کوفتت میشه.عین برق ازجات پامیشی ودرس میخونی به این میگن”انگیزه”فقط سعی کنین هدفتون خیلی دورنباشه.هرچی هدف دست یافتنی ترباشه،عیارانگیزه بالاترمیره…

همچنین ببینید

آرزوهای منی…

بیرون ز تو نیست آنچه می خواسته ام فهرست تمام آرزوهای منی… ۷۵روز تلاش واسه رسیدن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *